Φωτογραφίες
Ψηφιακή Φωτογραφία
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές

Είσοδος

Το Θεμα της Κυριακης

Η φωτογραφία της ημέρας

Καλύτερες του μήνα

Άνοδος
Πτώση
Αμετάβλητη
Νέα είσοδος

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τους διαθέσιμους κατασκευαστές και τα διαθέσιμα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών. Επιλέξτε ένα κατασκευαστή και κάποιο μοντέλο, για να δείτε όλες τις διαθέσιμες φωτογραφίες

Όλα τα HP μοντέλα

330
525
707
Photosmart C20
Photosmart C200
Photosmart C215
Photosmart C30
Photosmart C315
Photosmart C320
Photosmart C435
Photosmart C500
Photosmart C618
Photosmart C620
Photosmart C635
Photosmart C715
Photosmart C720
Photosmart C735
Photosmart C815
Photosmart C850
Photosmart C912
Photosmart C935
Photosmart C937
Photosmart C945
Photosmart E317
Photosmart E327
Photosmart E337
Photosmart M22
Photosmart M23
Photosmart M307
Photosmart M407
Photosmart M415
Photosmart M417
Photosmart M425
Photosmart M437
Photosmart M517
Photosmart M525
Photosmart M527
Photosmart M537
Photosmart Mz67
Photosmart R507
Photosmart R607
Photosmart R707
Photosmart R717
Photosmart R725
Photosmart R727
Photosmart R742
Photosmart R817
Photosmart R818
Photosmart R837
Photosmart R927
Photosmart R937

Τι είναι ψηφιακή φωτογραφία

Η καλύτερη απάντηση μπορεί να δοθεί αν κατανοηθεί τι είναι ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Στις κλασσικές (αναλογικές) φωτογραφικές μηχανές το φως καταγράφεται στο γνωστό "χημικό" φίλμ. Στις ψηφιακές μηχανές καταγράφεται σε φωτοευαίσθητους αισθητήρες (CCD), οι οποίοι αποτελούνται από μικροσκοπικά εικονοστοιχεία (pixels) - ο αντίστοιχος "κόκκος" του φιλμ. Το κάθε ένα από αυτά καταγράφει την ένταση του φωτός για κάποιο από τα τρία βασικά χρώματα και μετατρέπει την πληροφορία σε ένα δυαδικό αριθμό, ο οποίος στη συνέχεια αποθηκεύεται και μπορεί να αναπαραχθεί από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο. Στη πραγματικότητα λοιπόν, ψηφιακή φωτογραφία είναι ένα αρχείο, το οποίο αποτελείται από εκατομμύρια δυαδικούς αριθμούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πληροφορία του χρώματος σε κάθε σημείο της φωτογραφίας