Φωτογραφίες
Ψηφιακή Φωτογραφία
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές

Είσοδος

Το Θεμα της Κυριακης

Η φωτογραφία της ημέρας

Καλύτερες του μήνα

Άνοδος
Πτώση
Αμετάβλητη
Νέα είσοδος

Forum : Δημοσίευση - Διαγωνισμοί

495 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμμετέχουν:
 • Όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως παλαιότητας, όχι όμως τα demo μέλη
 • Φωτογραφίες των οποίων έχετε τα original αρχεία, ως πιστοποίηση γνησιότητας. Η φωτογραφία που θα κερδίσει, θα πρέπει να σταλεί από τον κάτοχό της, στην αρχική της μορφή (διαστάσεις μηχανής και αν είναι δυνατό EXIF Data), με email σε εμένα. Αν η φωτογραφία είναι σκαναρισμένη θα πρέπει να υπάρχει επίσης το full size αρχείο. Αν δεν τηρείται αυτός ο όρος, η φωτογραφία αποκλείται και η επόμενη (2η) παίρνει τη θέση της
 • Μία φωτογραφία από κάθε χρήστη, η οποία θα δηλώνεται κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Δεν θα υπάρχει το δικαίωμα διαγραφής της και επαναδημοσίευσης αυτής ή κάποιας άλλης

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμμετέχουν:
 • Φωτογραφίες ήδη δημοσιευμένες στο digitalCamera ή φωτογραφίες που έχουν διαγραφεί και επαναδημοσιεύονται
 • Φωτογραφίες που έχουν κερδίσει σε προηγούμενο διαγωνισμό
 • Φωτογραφίες που περιέχουν το όνομα ή καθιστούν απολύτως προφανή τον φωτογράφο
Δημοσίευση
 • Η υποβολή των φωτογραφιών γίνεται όπως και με τις υπόλοιπες, με τη διαφορά οτι πρέπει να τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή, στο τέλος της φόρμας. Η διαγραφή της υποψήφιας φωτογραφίας, δεν θα είναι διαθέσιμη, μετά την υποβολή της
 • Η δημοσίευση της φωτογραφίας για τον διαγωνισμό, δεν επηρέαζει τη δυνατότητα υποβολής της ημερήσιας φωτογραφίας
Βαθμολόγηση
 • Οι βαθμολογήσεις σε αυτές τις φωτογραφίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται κανονικά όπως και στις υπόλοιπες μετά το τέλος του διαγωνισμού
 • Θα υπάρχει ειδική βαθμολόγηση για τις φωτογραφίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό η οποία θα γίνεται σε ανεξάρτητο χώρο του digitalCamera
 • Κάθε χρήστης που τηρεί τις προυποθέσεις για βαθμολόγηση, θα μπορεί να βαθμολογεί μόνο 1 φωτογραφία
 • Η βαθμολόγηση δεν θα γίνεται σε κλίμακα 1 έως 10, αλλά κάθε χρήστης απλά θα επιλέγει την καλύτερη φωτογραφία από αυτές που συμμετέχουν
 • Όλα τα στοιχεία των φωτογραφιών που συμμετέχουν εκτός από τον τίτλο τους, καθώς και η τρέχουσα βαθμολογία τους, δεν θα είναι ορατα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
 • Δικαίωμα βαθμολόγησης έχουν όλοι οι χρήστες οι οποίοι είναι ενεργοί τους τελευταίους 3 μήνες και έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 5 φωτογραφίες
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την πρώτη θέση, παίρνει αυτή που δημοσιεύθηκε πρώτη χρονικά

Απάντηση από John Papoutsanis στις 2-Nov-07 21:56