Φωτογραφίες
Ψηφιακή Φωτογραφία
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές

Βοήθεια

Δημοσίευση φωτογραφιών
Βαθμολογία και κατάταξη
Κριτική
Ερωτήσεις
Επεξηγήσεις συμβόλων
Karma
Η φωτογραφία της ημέρας!
Δημοσίευση φωτογραφιών
Αυτό κάνουμε εδώ. Ανεβάζουμε φωτογραφίες. Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, έτσι και εδώ υπάρχουν κανόνες.
Ο χρήστης δεν μπορεί να ανεβάσει απεριόριστες φωτογραφίες. Κάθε χρήστης μπορεί να δημοσιεύει μία φωτογραφία κάθε 24 ώρες, ανεξαρτήτως αριθμού διαθέσιμων φωτογραφιών

Βαθμολογία και κατάταξη
Η Βαθμολογία και η Κατάταξη κάνουν τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα εδώ. Άλλωστε αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Η προσπάθεια για καλύτερη βαθμολογία, γίνεται αφορμή για την δημοσίευση περισσότερων και καλύτερων φωτογραφιών. Ακόμα, με τη χρήση των σχολίων από τους άλλους χρήστες, ο φωτογράφος βλέπει τα λάθη του ή τις ιδέες των άλλων και έτσι βελτιώνεται. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την βαθμολογία.
Η Βαθμολογία εξαρτάται από τρείς διαφορετικούς παράγοντες. Το πλήθος των φωτογραφιών που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης, τα σχόλια που έχει κάνει στις φωτογραφίες άλλων χρηστών καθώς και τη συμμετοχή του στο forum του digitalCamera, και φυσικά τις βαθμολογήσεις του σε φωτογραφίες άλλων μελών. Συγκεντρωτικά λοιπόν, κάθε χρήστης παίρνει :
 • 20 βαθμοί για κάθε δημοσίευση φωτογραφίας
 • 5 βαθμοί για κάθε κριτική (σχόλιο)
 • 10 βαθμοί για κάθε post στο forum και
 • 1 βαθμό για βαθμολόγηση σε φωτογραφίες άλλων χρηστών
Κάθε φωτογραφία μπορεί να πάρει από 0 έως 10 βαθμούς Από τις 26 Ιουνίου 2007, δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Μπορείτε να ελέγξετε τη κατάσταση της βαθμολογίας σας οποιαδήποτε στιγμή από τη Διαχείριση Οι νέοι χρήστες δεν μπορούν να βαθμολογήσουν αμέσως. Θα πρέπει να δημοσιεύσουν τουλάχιστον μια φωτογραφία για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα! Επίσης, τα demo μέλη, δεν μπορούν να βαθμολογήσουν
 • Βαθμολογήσεις χρηστών σε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, που ξεπερνούν το 50% των συνολικών βαθμολογήσεων τους, διαγράφονται
 • Βαθμολογήσεις χρηστών σε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, οι οποίες έχουν μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο βαθμολόγησης των υπόλοιπων χρηστών, επίσης διαγράφονται
 • Οι χρήστες μπορούν να αποκλείσουν άλλος χρήστες από τη βαθμολόγηση σε περίπτωση που διαπιστώσουν οτι γίνονται κακοπροαίρετα


Η κατάταξη είναι απλούστερη και εξαρτάται από τη συμμετοχή του χρήστη στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε τη θέση σας στην κατάταξη στο αριστερό μέρος της σελίδας (Στατιστικά) όταν έχετε κάνει είσοδο
Κριτική
Η κριτική στη φωτογραφία ενός άλλο χρήστη είναι ένας καλός τρόπος να μοιραστείτε την άποψή σας, βοηθάει τους άλλους χρήστες να βελτιωθούν από τις παρατηρήσεις σας και βελτιώνεστε και οι ίδιοι. Τι έχει αυτή η φωτογραφία που την κάνει ιδιαίτερη; Τι λείπει; Γιατί το έκανε έτσι; Μπορώ να κάνω και εγώ το ίδιο; Γιατί δεν το έχω κάνει; Αρκετές σκέψεις λοιπόν περνάνε από το μυαλό σας βλέποντας μια φωτογραφία. Αφήστε τους άλλους να μάθουν τι πιστεύετε και πάρτε και μερικούς βαθμούς γι'αυτό!
Η κριτική έχει και αυτή τους κανόνες της. Φανταστείτε μια φωτογραφία που έχει δεκάδες σχόλια, αναφέροντας μόνο 'Καλή προσπάθεια' ή 'Πολύ καλή'. Αυτό θα ήταν αποτέλεσμα ύπαρξης χρηστών που αποσκοπούν να κερδίσουν έυκολα μερικούς βαθμούς
Οι κανόνες είναι απλοί :
 • Τα σχόλια πρέπει να έχουν κάποιο περιεχόμενο και μέγεθος αντικειμενικά αποδεκτό
 • Σχόλια τα οποία γίνονται copy - paste στην ίδια ή και διαφορετική φωτογραφία διαγράφονται
 • Αν τα σχόλια είναι προσβλητικά και δεν αφορούν φωτογραφικά θέματα, θα διαγράφονται
Γι'αυτό λοιπόν, προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς, να δείξετε σεβασμό για τους άλλους χρήστες και ξεχάστε για λίγο τη βαθμολογία!

FAQ's
Μερικές συχνές ερωτήσεις:
 • Ε : Μόλις έγινα μέλος. Πώς θα μπορέσω να ανεβάσω φωτογραφία αφού η βαθμολογία μου είναι μηδέν;
  A : Κάθε νέος χρήστης παίρνει άμεσα 3 διαθέσιμες φωτογραφίες για δημοσίευση, πριν ξεκινήσει να βαθμολογείται. Μπορείτε να δείτε αυτή τη πληροφορία στο αριστερό μέρος της οθόνης όταν έχετε κάνει εισοδο

 • Q : Βλέπω οτι δεν έχω άλλες διαθέσιμες φωτογραφίες. Τι μπορώ να κάνω;
  A : Κάθε μέλος έχει δικαίωμα δημοσίευσης κάθε 24 ώρες, ή αλλιώς μία νέα φωτογραφία μετά τα μεσάνυχτα κάθε καινούριας μέρας. Αν ωστόσο είστε Demo μέλος, θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον λογαριασμό σας, για να μπορέσετε να δημοσιεύσε περισσότερες απο 3 φωτογραφίες

 • Q : Κατά την υποβολή νέας φωτογραφίας, εμφανίζεται μια λευκή οθόνη. Τι φταίει;
  A : Πιθανότατα η cache του browser. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+F5 ταυτόχρονα, κλείστε τον browser, ανοίξτε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Σε περίπτωση που δεν διορθωθεί, μικρύνετε τις διαστάσεις τις φωτογραφίες (σε px, όχι ΚΒ)

 • Q : Στη λίστα μελών, δίπλα στο όνομά μου, δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ΙΜ. Τι φταίει;
  A : Το εικονίδιο αυτό χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνύματος σε άλλα μέλη. Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται στο δικό σας όνομα

 • Q : Πως προσθέτω ή αφαιρώ το υδατογράφημα του DC από τις φωτογραφίες μου;
  A : Η ρύθμιση αυτή γίνεται από το μενού myDC->Διαχείριση->Αλλαγή προφί, τσεκάροντας ή ξετσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή

 • Q : Θέλω να αλλάξω τα στοιχεία της φωτογραφία. Τι κάνω;
  A : Στη λίστα με τις Γενικές πληροφορίες (στη σελίδα της φωτογραφίας), υπάρχει ένα μπλε εικονίδιο ακριβώς δεξιά του τίτλου που σας οδηγεί στη φόρμα με τα στοιχεία της φωτογραφίας. Από εκεί μπορείτε να αλλάξετε τίτλο, περιγραφή, κατηγορία, τεχνικά στοιχεία κτλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε στο ίδιο σημείο από το μενού myDC->Διαχείριση->Διαχείριση φωτογραφιών και να επιλέξετε Διόρθωση/Διαγραφή στο κάτω μέρος κάθε φωτογραφίας

 • Q : Πώς προσθέτω ένα βίντεο στη περιγραφή ή στα σχόλια;
  A : Στη σελίδα με το βίντεο που θέλετε να εισάγετε (πχ YouTube), υπάρχει ένα πλαίσιο με τίτλο Embed code, το οποίο αρχίζει με <object...>. Παίρνετε με αντιγραφή αυτό το κομμάτι κώδικα, το κάνετε επικόλληση εκεί που θέλετε, μαζί με το κείμενο που έχετε γράψει


Επεξηγήσεις συμβόλων
Αποσύνδεση χρήστη (logout)
Αναφορά κακόβουλης ή λάθους βαθμολόγησης ή σχολίου. Επίσης, αναφορά για απαράδεκτη ή προσβλητική φωτογραφία
Απάντηση σε σχόλιο άλλου χρήστη
Ένδειξη στα σχόλια της φωτογραφίας. Πατήστε το αν θεωρείτε οτι το σχόλιο που διαβάζετε, είναι φωτογραφικά χρήσιμο
Αποστολή μηνύματος στον συγκεκριμένο χρήστη
Ένδειξη στο πλαίσιο βαθμολόγησης. Κλειδώνει τις δεξιές μπάρες βαθμολόγησης, για να κινηθεί ανεξάρτητα η αριστερή
Νέο σχόλιο σε φωτογραφία ή νέο IM
Ένδειξη στο forum. Αντιγραφή της διεύθυνσης του συγκεκριμένου post ή νέα δημοσίευση από την τελευταία σας είσοδο
Ευχαριστήστε κάποιο χρήστη για το σχόλιό του
Προσθήκη της συγκεκριμένης φωτογραφίας, στον φάκελο Αγαπημένα του χρήστη
Επαναφορά ενός αποκλεισμένου χρήστη
Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες σε αυτή την περιοχή
Μεταφορά της φωτογραφίας σε άλλο φάκελο
Διόρθωση των στοιχείων της φωτογραφίας
Διαγραφή φωτογραφίας
Επισκόπηση στοιχείων φωτογραφίας
Έξοδος από τη σελίδα μέλους του digitalCamera
Βαθμολογημένη φωτογραφία
Αβαθμολόγητη φωτογραφία
Μη διαθέσιμη για βαθμολόγηση
Μπλοκαρισμένη (λόγω αποκλεισμού)
Προβολή slide show φωτογραφιών μέλους
Link στο RSS Feed των φωτογραφιών του μέλους
Προβολή φωτογραφίας χωρίς λεπτομέρειες
Επιστροφή σε προβολή όλων των φωτογραφιών
Πληροφορίες για την τρέχουσα επιλογή
Karma
Karma
Το karma είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη ποιότητα της συμμετοχής ενός χρήστη στο σχολιασμό και προσδιορίζει την βαρύτητα των βαθμολογήσεων του. Συγκεκριμένα εξαρτάται:
 • Από τη σπουδαιότητα των σχολίων, με βάση τη λειτουργία του thumb up
 • Από τη σχετικότητα των σχολίων, με βάση λέξεις κλειδιά που βρίσκονται στο κείμενο του σχολίου
 • Από το μέγεθος του κειμένου των σχολίων
 • Από το πλήθος των σχολίων. Σχόλια τύπου "Πολύ καλή", "Ευχαριστώ", smileys και videos δεν υπολογίζονται
 • Δεν έχει καμία σχέση με μέσο όρο χρήστη, παλαιότητα χρήστη, κατάταξη ή οτιδήποτε αφορά βαθμολογία, είναι ορατό από όλα τα μέλη και κυμαίνεται σε μια κλίμακα από 1-10
Η φωτογραφία της ημέρας
Το photooftheday.gr είναι ένα website που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2007 κυρίως για λόγους προώθησης και φιλοξενεί τις τελευταίες καλύτερες ημερήσιες φωτογραφίας των τελευταίων 7 ημερών. H επιλογή γίνεται με βάση τον καλύτερο μέσο όρο των φωτογραφιών και όχι τη συνολικά καλύτερη βαθμολογία. Απαραίτητη προυπόθεση για την επιλογή της φωτογραφίας, είναι να έχει δεχθεί τουλάχιστον 9 βαθμολογήσεις τη στιγμή της επιλογής της. Μετά την αλλαγή κάθε ημέρας, ενημερώνεται με την καλύτερη φωτογραφία της προχθεσινής ημέρας και είναι διαθέσιμο και αυτό σε δύο γλώσσες Είναι περισσότερο στατικό website, που σημαίνει οτι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς εκεί, εκτός από το να δει τις φωτογραφίες. Η λειτουργία του είναι κυρίως το "stream" προς το digitalCamera και είναι ένας καλός τρόπος να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του δεύτερου. Οι φωτογραφίες ενημερώνονται αυτόματα κάθε ημέρα μεταξυ 00:00 και 06:00 για να δωθεί περισσότερος χρόνος για τη συλλογή βαθμολογίας