Φωτογραφίες
Ψηφιακή Φωτογραφία
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές

Είσοδος

Το Θεμα της Κυριακης

Η φωτογραφία της ημέρας

Καλύτερες του μήνα

Άνοδος
Πτώση
Αμετάβλητη
Νέα είσοδος

Forum : Χρονολογικά

Where can I find the settings that you ask when submiting a
5
972
Τελευταία απάντηση 2-Aug-07 13:32 από Thomas Mavrofides
Φωτογραφία Φωτογραφικές Μηχανές Ψηφιακή Φωτογραφία
Light and photography
3
1662
Τελευταία απάντηση 1-Aug-07 13:41 από John Papoutsanis
Φωτογραφία Τεχνικές Φωτισμός
Some charachters are displayed like boxes? What's going on?
1
1040
Τελευταία απάντηση 1-Aug-07 9:48 από Thomas Mavrofides
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Επίλυση προβλημάτων
60 points to get a new photo? No, it's very hard. Very few
3
921
Τελευταία απάντηση 31-Jul-07 10:26 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
John, I believe we need a CATEGORY for all the ugly things a
2
739
Τελευταία απάντηση 26-Jul-07 23:58 από Γιώργος Μαλακός
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
John,yesterday I had 36 available photos.I uploaded 3 and to
3
843
Τελευταία απάντηση 24-Jul-07 12:56 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Αναφορά προβλημάτων
I was thinking of reducing the available photos of users. At
3
1065
Τελευταία απάντηση 24-Jul-07 10:01 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Κανόνες
I noticed that in one of my photos
3
1113
Τελευταία απάντηση 23-Jul-07 14:49 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Κανόνες
I tried several times to add a second comment to some of my
1
795
Τελευταία απάντηση 12-Jul-07 20:43 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
John, great job indeed. Active users, Hall of Fame, everythi
3
781
Τελευταία απάντηση 9-Jul-07 10:55 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
John, supose that you enter the site and you want to see the
2
834
Τελευταία απάντηση 6-Jul-07 21:06 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
"in english please." Ήταν η απαντηση σε σχόλια χρήστη σε φωτ
1
860
Τελευταία απάντηση 3-Jul-07 11:04 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
Last weeks I have noticed that some photos submitted recentl
2
775
Τελευταία απάντηση 30-Jun-07 13:11 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
I noticed that the forum isn't so practical or easy to use.
2
973
Τελευταία απάντηση 6-Jul-07 21:16 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Αναφορά προβλημάτων
I suggest a modification in the way of rating. I do not feel
1
902
Τελευταία απάντηση 28-Jun-07 12:17 από Thomas Mavrofides
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
Is it possible to change a rating I've already submited?
1
940
Τελευταία απάντηση 22-Jan-07 12:56 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Βαθμολογία Γενικά
Today I posted a photo with the sun light at the background,
1
1208
Τελευταία απάντηση 23-Aug-06 13:55 από John Papoutsanis
Φωτογραφία Τεχνικές Φωτισμός
I just got several positive ratings for my photos, but the n
1
1071
Τελευταία απάντηση 29-May-06 14:08 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Επίλυση προβλημάτων
I figure out that I don't have any available photos for post
1
1015
Τελευταία απάντηση 29-May-06 14:07 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Επίλυση προβλημάτων
you should consider adding a new sudsection to the forum.a s
1
839
Τελευταία απάντηση 7-May-06 3:33 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Feedback Προτάσεις
How many photos can I post in one day?
1
1038
Τελευταία απάντηση 4-May-06 16:46 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Δημοσίευση Κανόνες
I have just registered. How can I post photos since my ratin
1
1006
Τελευταία απάντηση 30-Apr-06 23:09 από John Papoutsanis
Χρήση του ιστοχώρου Εγγραφή Συχνές Ερωτήσεις
Why some of the macro photos have dark background, just like
1
1614
Τελευταία απάντηση 30-Apr-06 0:20 από John Papoutsanis
Φωτογραφία Τεχνικές Μάκρο